Všeobecné informace

pořádá:
Česká společnost pro hypertenzi, z.s.,

pod odbornou záštitou Centra pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze
III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

organizátor odborného programu:
prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.
předseda České společnosti pro hypertenzi, z.s.

Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze,
III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

datum konání:
7. dubna 2021
místo konání:
online na www.arterialnihypertenze.cz

Vzdělávací akce č. 101587 je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
a je ohodnocena 5 kreditními body.

Certifikáty si budete moci vyzvednout od čtvrtka 8. 4. od 15.00 hod.
na adrese www.gsymposion.cz/certifikat.

Váš kód pro sledování symposia je rovněž kódem pro vyzvednutí certifikátu.

Stažení certifikátu je podmíněno on-line sledováním symposia v čase živého vysílání.

Copyright © 2013 Galén Symposion, All Rights Reserved
tvorba www stránek People For Net a.s.