Všeobecné informace

pořádá:
Česká společnost pro hypertenzi, z.s.,

pod odbornou záštitou Centra pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze
III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

organizátor odborného programu:
prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.
předseda České společnosti pro hypertenzi, z.s.

Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze,
III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

datum konání:
6. dubna 2022
místo konání:
Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 23, Praha 2 (vchod z Vodičkovy ulice)
Copyright © 2013 Galén Symposion, All Rights Reserved
tvorba www stránek People For Net a.s.